FAQ

Vraag
en
antwoord

Voor meer informatie neem je gerust contact met ons op.

We helpen je graag verder.

Klik op de vraag voor het antwoord

Waar kan ik dienstencheques bestellen?

Dienstencheques worden uitgegeven door het bedrijf Sodexo. Meer informatie over de bestelling vind je op onze pagina Dienstencheques.

Hoeveel kost een dienstencheque?

Voor de eerste 400 dienstencheques die je aankoopt betaal je 9€ per dienstencheque. De laatste 100 hebben een eenheidsprijs van 10€.

Vanaf 2016 geniet je van een belastingvermindering van 2,70€ per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017).
Een dienstencheque van 9€ kost in werkelijkheid maar 6,30€ na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per persoon.
Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Jaarlijks op 1 april ontvang je van Sodexo een fiscaal attest dat je bij jouw belastingaangifte moet voegen om van bovenstaand fiscaal voordeel te genieten.

Hoeveel dienstencheques mag ik aankopen?

Er is per gebruiker een aankooplimiet van 500 dienstencheques per kalenderjaar.

Per gezin is er een aankooplimiet van 1000 dienstencheques. Voor bepaalde categorieën personen is de limiet opgetrokken tot 2000 dienstencheques per kalenderjaar.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Hoe lang blijven dienstencheques geldig?

Dienstencheques blijven 8 maanden geldig.

Op papieren dienstencheques staat de vervaldatum vermeld.

Voor elektronische dienstencheques kan je de vervaldatum vinden in jouw elektronische portefeuille onder de titel “Mijn elektronische portefeuille”.

Wat doe ik met dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn?

Je kan geldige – niet vervallen – dienstencheques omruilen voor nieuwe dienstencheques of een aanvraag tot terugbetaling van dienstencheques indienen.

Dienstencheques waarvan de geldigheidsdatum is verstreken, zijn niet ruilbaar en kan je ook niet meer terugbetaald krijgen. Meer informatie over wat je moet doen bij deze bijzondere gevallen vind je hier.

Wat als mijn papieren dienstencheques verloren/gestolen zijn of foute vermeldingen bevatten?

Meer informatie over wat u moet doen bij deze bijzondere gevallen vind je hier.

Wat als ik geen papieren dienstencheques meer heb om de prestatie van de thuishulp te betalen?

Je koopt best onmiddellijk nieuwe dienstencheques aan, zodat je de – achterstallige – betaling van de prestatie snel in orde kan maken.

Voor elke geleverde prestatie die je niet onmiddellijk betalen kan, overhandig je de thuishulp een correct ingevulde en handgetekende Tegoedverklaring.

Dit document dient als bewijs voor de geleverde prestatie. Na ontvangst van jouw bestelling maak je de achterstallige dienstencheques over aan Primahome. De tegoedverklaring wordt dan verwijderd.

Waarom moet een ingevoerde prestatie door mij soms persoonlijk worden bevestigd in mijn elektronische portefeuille?

Na een geleverde prestatie registreert jouw thuishulp het aantal gewerkte uren. In jouw elektronische portefeuille vind je hierna de datum terug waarop de prestatie werd verricht en het aantal gepresteerde uren.

Je ontvangt bovendien een e-mail met de vraag om de ingevoerde prestatie te bevestigen. Indien je niets onderneemt dan wordt deze prestatie na 8 dagen automatisch bevestigd, waardoor de betaling met dienstencheques ook automatisch volgt.

Een foutief ingevoerde prestatie kan je eenvoudig binnen 8 dagen na invoer van de prestatie betwisten.

Indien de registratie van de geleverde prestatie in jouw elektronische portefeuille is mislukt, werd vergeten of foutief gebeurde, dan dient Primahome de geleverde prestatie zelf manueel in te brengen. In dit geval moet je deze ingevoerde prestatie ook steeds manueel bevestigen, vooraleer de betaling met jouw dienstencheques gebeuren kan.

Op welk bankrekeningnummer moet ik geld storten voor de aankoop van dienstencheques?

Vanaf 1/1/2016 moet een nieuw rekeningnummer (Sodexo) gebruikt worden, namelijk:

  • BE41 0017 7246 2610 indien je in het Vlaamse Gewest woont
  • BE28 0017 7246 3620 indien je in het Brusselse Gewest woont
  • BE15 0017 7247 4330 indien je in het Waalse Gewest woont

Andere bankrekeningnummers (Sodexo) zijn vanaf 1/01/2016 niet meer bruikbaar. Vergeet dus ook uw eventuele doorlopende opdracht niet te wijzigen.

Komt steeds dezelfde thuishulp bij mij thuis werken?

Indien je tevreden bent over de thuishulp die wij je aanbieden, dan wordt dit jouw vaste thuishulp. Bij afwezigheid van deze thuishulp kan je naar eigen wens en op voorwaarde van beschikbaarheid beroep doen op een vervangende thuishulp.

Moet ik thuis zijn als mijn thuishulp komt?

Je hoeft niet thuis te zijn. De thuishulp kan zelfstandig taken uitvoeren in jouw woning. Wel is het belangrijk dat de thuishulp tijdens jouw afwezigheid de woning zelf betreden kan.

Tijdens het eerste bezoek van jouw thuishulp wordt jouw aanwezigheid wel verwacht. Zo kan je kennis maken met de thuishulp en een rondleiding geven in jouw woning. De uit te voeren taken kan je samen overlopen en ook andere afspraken (sleutel van de woning/ poetsmateriaal/communicatie…) kunnen worden gemaakt.

Heel belangrijk is dat de thuishulp wordt gewezen op de risico’s in jouw woning. Voorbeelden van risico’s zijn: steile trap, trap zonder leuning, gladde vloer, losliggende tapijten, laag plafond, kapotte stekker, loshangend stopcontact, … We gebruiken hiervoor steeds een Veiligheidsfiche.

Welke taken mag mijn thuishulp uitvoeren?

Afhankelijk van jouw behoeften helpen we je bij volgende taken: poetsen,strijken en wassen, boodschappen, koken en klein verstelwerk.

Meer gedetailleerde informatie vind je op onze pagina Thuishulp.

Kan ik een bewijs van afgifte hebben als ik mijn papieren dienstencheques overhandig aan mijn thuishulp?

Je kan hiervoor ons document Afgiftebewijs gebruiken.

Bij gebruik van elektronische dienstencheques is een afgiftebewijs overbodig. Elektronische dienstencheques zijn 100 % veilig en kan je niet kwijt geraken.

Moet ik een huissleutel geven aan mijn thuishulp?

Dat is jouw vrije keuze. Uiteraard speelt wederzijds vertrouwen hierbij een belangrijke rol. Veel klanten overhandigen een sleutel omdat ze zelf niet telkens aanwezig kunnen zijn om de thuishulp toegang te verlenen tot hun woning.

Ons document Sleutelcontract kan door de thuishulp worden ondertekend, indien je een sleutel overhandigt.

Is mijn thuishulp verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Ja. De thuishulp is via ons verzekerd tegen arbeidsongevallen. Je hoeft hiervoor geen extra kosten te betalen.

Wat als mijn thuishulp schade veroorzaakt?

We hebben een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering om eventuele schade te vergoeden. Een franchise is van toepassing voor ongevallen in het kader van BA. We ijveren steeds voor een correcte oplossing.

Schade kan aan ons worden gerapporteerd via het document Aangifte schadegeval.

Wat als ik met vakantie ga en mijn thuishulp niet hoeft te komen?

Je brengt zowel het kantoor als de thuishulp hiervan op de hoogte. Door dit tijdig te doen, hebben wij voldoende kans om een tijdelijke vervangpost te zoeken voor jouw thuishulp.

Wat als mijn thuishulp ziek is of zelf met vakantie gaat?

De thuishulp brengt je zelf op de hoogte van diens afwezigheid wegens vakantie. Bij ziekte contacteren wij jou, zodra de thuishulp ons heeft ingelicht.

Naar eigen wens kan je beroep doen op vervanging tijdens de afwezigheid van jouw thuishulp. Dit op voorwaarde van beschikbaarheid.

Op feestdagen wordt er niet gewerkt. Een overzicht van de feestdagen vind je hier.

Waarom zou ik een thuishulp aanvragen bij Primahome?

Omdat wij een prima dienstverlening aanbieden.

Blijf op de hoogte

Online nieuwsbrief van Primahome

We helpen je graag verder

Vraag online huishoudhulp aan.

Eenvoudig en vrijblijvend

Stel je vraag via ons contactformulier