Cookie Policy

Het gebruik van cookies op deze website
Deze website van PRIMAHOME NV maakt gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren
en om statistieken in verband met het gebruik ervan (aantal bezoekers, bekeken pagina’s, enz.) in te
zamelen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje, eventueel met cijfers, dat door een website opgeslagen wordt
op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om die website te raadplegen.
Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen
naarmate u die site bezoekt en opnieuw bezoekt.

Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…)
en de server waarop de website draait, bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeur inzake weergave
van de website (taal, tekengrootte, enz.), uw navigatiehistoriek, uw keuzes uit de opties die de
website aanbiedt of nog registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?
Functionele cookies:
Deze cookies zijn specifiek voor WordPress, het platform voor content management dat zowat de
«motor» is van de website.
De WP-cookies zorgen voor een beter beheer van bepaalde functionaliteiten van de website. Deze
cookies zijn anoniem (niets van de ingezamelde informatie laat zich aan uw identiteit koppelen).
Verder is het zo dat de WP-cookies, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur vastlegt,
verdwijnen van zodra u uw browser afsluit. Zij worden dus van uw pc of apparaat gewist van zodra u
de browser sluit.

Statistische cookies:
De website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de
website en hun gedrag te analyseren.
Deze statistische cookies leveren informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich
bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen
zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten
hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan
tot 2 jaar oplopen.

Hoe cookies controleren?
U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de
instellingen van uw browser.

Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat
zij cookies tegenhouden. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan
dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Voor waardevolle informatie over hoe cookies te verwijderen en te weigeren volgt u de volgende
link: http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban.
Meer informatie over cookies kan u terugvinden via de ‘Help’ van uw browser.