Veelgestelde vragen – COVID 19

Is het veilig om thuis bij een KLANT te gaan werken?

Werken in onze sector is nog steeds toegelaten door de Vlaamse overheid. Zij gaven duidelijke adviezen en maatregelen die zowel door de THUISHULP, de KLANT als het dienstenchequebedrijf strikt opgevolgd moeten worden. Dus ja, je kan veilig werken mits strikte naleving van alle instructies en maatregelen.

Welke veiligheidsinstructies moet ik naleven?

De veiligheidsinstructies werden door onze preventiedienst opgesteld samen met externe experten en rekening houdend met de adviezen en instructies van de Vlaamse Overheid. Deze instructies worden aan de THUISHULP, de KLANT en de omkadering van PRIMAHOME bezorgd.

De belangrijkste zijn:

 • Ben je ziek of heb je volgende symptomen (hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, vermoeidheid) dan blijf je thuis en contacteer je een dokter
 • Hou steeds voldoende afstand = minimum 1,5 meter
 • Vraag de KLANT in een andere ruimte te gaan zitten
 • Was regelmatig je handen
 • Draag steeds je handschoenen

Welke extra beschermingsmiddelen moet ik gebruiken?

De THUISHULP is verplicht om tijdens het werk de volgende extra beschermingsmiddelen te gebruiken.

Het bedrijf voorziet:

 • Wegwerphandschoenen
 • Papieren zakdoekjes
 • Keukenrol
 • Mondmasker

Kan ik een KLANT verplichten om mij te laten werken in diens woning?

Neen. De KLANT moet zelf hiermee instemmen. Indien de KLANT niet wenst dat je komt werken, dan respecteren we deze beslissing en wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke werkloosheidsregeling.

Moet ik ook vervangingen gaan doen bij een andere KLANT?

In principe kan er mits naleving van alle veiligheidsinstructies ook bij een andere KLANT worden gewerkt.

Het kunnen naleven van deze veiligheidsinstructies is echter minder evident in een woning waar je nog nooit bent geweest. De KLANT moet je immers eerst rondleiden, het poetsgerief en de poetsproducten tonen, je kent de woning helemaal niet, ….

Vervanging kan indien er een garantie is dat de veiligheidsinstructies kunnen worden nageleefd. Voorlopig gaan we echter enkel uit van een heropstart bij je eigen KLANTEN.

Wat als je ziek bent?

Ben je ziek of heb je volgende symptomen (hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, vermoeidheid), dan blijf je thuis en contacteer je een dokter. Verwittig ook onmiddellijk je kantoor.

Is mijn KLANT ziek?

We vragen aan elke KLANT om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij/zij (of een gezinslid)  ziek is. Je kan dan niet gaan werken bij deze KLANT, waardoor je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht.

Wat als ik tegen wordt gehouden door de politie bij een controle op essentiële verplaatsingen?

Ingeval je je naar het werk of kantoor verplaatst, wordt dit beschouwd als een toegestane verplaatsing. We maken indien nodig een attest ter verantwoording van je verplaatsing.

Klopt het dat er maximaal twee personen in de woning aanwezig mogen zijn?

Neen, er mogen meerdere personen aanwezig zijn in de woning. Wel is het belangrijk dat steeds de sociale afstand (minimum 1,5 meter) kan gegarandeerd worden. De aanwezige personen begeven zich naar een andere ruimte of naar buiten. Lukt dit niet dan kan de THUISHULP hier niet werken.

Mag ik op een appartement of serviceflat poetsen?

Als de sociale afstand (minimum 1,5 meter) kan gewaarborgd worden, mag er gepoetst worden.

Wat als mijn KLANT geen afgesloten vuilbak heeft, waar deponeer ik mijn zakdoekjes?

Ofwel breng jezelf een klein vuilzakje mee, waarin je je zakdoekjes deponeert. Neem dit zakje mee naar huis en gooi het daar in je vuilbak.

Je kan de KLANT ook vragen om een afsluitbaar vuilbakje aan te kopen.

Moet er niet op 90 graden gewassen worden i.p.v. op 60 graden?

Wassen op 60 graden zal er voor zorgen dat het virus niet overleeft. Dus ja, 60 graden is voldoende. Uiteraard mag je ook wassen op 70 of 90 graden, maar dat is niet noodzakelijk. Gebruik ook zeker voldoende wasmiddel, Corona is niet bestand tegen zeep. Bovendien werkt het strijken extra ontsmettend.

Mag ik uitzonderlijk javel bij mijn water doen om te poetsen? Enkel bij materiaal waar het kan, zoals de WC?

Poetsen met klassieke poetsmiddelen, bijvoorbeeld een allesreiniger en voldoende schrobben, daarmee poets je het virus weg. Corona heeft een vetlaagje dat kapot gaat door zeep. Het is dus niet nodig om de strafste middelen te gebruiken om het huis te poetsen. Trouwens, indien je de javel foutief zou doseren, wordt ofwel het virus niet aangepakt ofwel ga je schade veroorzaken.

Er loopt water achter mijn handschoenen? Mag ik dan zonder handschoenen werken?

Het dragen van handschoenen is een strikte voorwaarde om te mogen en kunnen werken. De handschoenen moeten ALTIJD gedragen worden. Hierop is er geen uitzondering.

Mag ik het openbaar vervoer nemen?

Uiteraard mag je het openbaar vervoer nemen. Hou wel rekening met volgende regels:

 • Was je handen voor vertrek
 • Stap achteraan op
 • Hou voldoende afstand
 • Je bent (vanaf 4 mei) VERPLICHT om een mondmasker te dragen

Wat als een KLANT hoest of niest in een kamer en ik moet deze kamer poetsen? Loop ik dan risico?

Eerst en vooral mag er niet gepoetst worden bij een KLANT (of gezinslid) die ziek is. Als de KLANT hoest of niest in een kamer, dan zal het virus in de speekseldruppeltjes door de zwaartekracht op de grond vallen. Het virus blijft niet in de lucht hangen.

Met welke producten dienen we te poetsen? Is Dettol bijvoorbeeld beter dan Mr. Proper?

Het is niet nodig om met Dettol te poetsen. Het virus heeft een vetlaagje dat kapot gaat door zeep. Gewoon zeep om te poetsen is al voldoende om het virus te verwijderen

Ik neem dagelijks het openbaar vervoer. Is dit wel veilig? Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen? Wat als iemand hoest of niest in de tram of bus?

  • Is dit wel veilig?

Het openbaar vervoer is veilig als je voldoende afstand houdt van elkaar.

  • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?
 • Was je handen goed met zeep voor je het openbaar vervoer gebruikt. Neem eventueel een busje alcoholgel mee, zodat je je handen kan ontsmetten.
 • Je kan ook handschoenen dragen.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen
 • Hou voldoende afstand
 • Draag je mondmasker
  • Wat als iemand hoest of niest in de tram of bus?

Als je voldoende afstand houdt van anderen, dan zal je niet besmet worden wanneer iemand hoest of niest. Het virus blijft niet in de lucht hangen. Draag wel steeds je mondmasker.

Als een besmette KLANT de ruimte verlaat, hangt het virus dan in de lucht en is er dus risico om alsnog besmet te geraken?

Het virus blijft niet in de lucht hangen, dus er is geen risico om besmet te geraken.

Is het gevaarlijk als ik bij een KLANT de deur open en dicht doe met mijn blote hand? Wat met het aanraken van andere oppervlakten zoals leuningen, handvaten van de koelkast, kasten enz.?

Als je toekomt bij de KLANT was je eerst je handen met zeep en doe je jouw handschoenen aan. Poets oppervlakken die veel worden aangeraakt extra goed (deurklinken, leuningen…)

Op oppervlakken zal zelden een besmettelijke hoeveelheid virus aanwezig zijn.

BELANGRIJK: blijf regelmatig je handen wassen met zeep (ook met je handschoenen aan) en raak je gezicht niet aan.

Kan ik poetsen bij een KLANT die tot een risicogroep behoort (70+, diabetes, hartziekten…)?

Als de KLANT tot een risicogroep behoort, is het heel belangrijk om de instructies en maatregelen zeer goed toe te passen.

Ga zeker niet poetsen als je zelf ziek bent. Dat mag nooit, maar is extra belangrijk bij een KLANT die tot een risicogroep behoort.

Mogen we als THUISHULP alle taken uitoefenen zoals voorheen? Mogen we vuilbakjes leegmaken? Mogen we lakens verversen?

Dit kan, maar volg goed de instructies en maatregelen. Draag steeds je handschoenen. Het virus op een papieren zakdoekje overleeft niet lang. Als je na het leegmaken van de vuilbakjes goed je handen (met je handschoenen aan) wast met zeep, is er geen probleem.

Lakens verversen kan ook, maar ook hier, zorg voor een goede handhygiëne.

In welke mate is het veilig dat mijn THUISHULP komt poetsen?

Je THUISHULP kan op een veilige manier poetsen als iedereen (KLANT/THUISHULP) de instructies en maatregelen, die je van PRIMAHOME ontving,  goed opvolgt.

Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

Ga in een andere ruimte of naar buiten zitten als de THUISHULP aan het werk is.

Laat je THUISHULP niet komen als iemand in het gezin ziek is.

Welke maatregelen kan ik als KLANT treffen?

Het huis verlaten als je THUISHULP komt.

Je naar een andere kamer of buiten begeven.

Poetsdoeken, dweilen, … na gebruik wassen op een temperatuur van minstens 60 graden.

Wat als een THUISHULP besmet is en komt poetsen, word ik dan sowieso ziek?

De THUISHULP mag niet komen poetsen als ze ziek is.

Worden zwangere vrouwen beschouwd als een risicogroep?

Op basis van de evoluerende kennis rond corona worden zwangere vrouwen niet meer als risicogroep beschouwd. Er zijn immers geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Op dit moment is er geen reden tot paniek. De gebruikelijke hand- en hoesthygiëne toepassen, zou voldoende moeten zijn.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid.

Welke personen lopen meer risico?

Het gaat over personen ouder dan 70 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Kan ik besmet geraken door het eten van voedsel?

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus, is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond.

Hoe was ik mijn handen?

Volg steeds de instructies die je kreeg van PRIMAHOME.

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.

Als je onderweg bent en je handen niet kan wassen, raak je gezicht dan zo weinig mogelijk aan en was je handen meteen bij aankomst.

Als je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt en je handen toch wil reinigen, kan je alcoholgel gebruiken.

Hoe gebruik ik mijn wegwerphandschoenen?

Volg steeds de veiligheidsinstructies die je kreeg van PRIMAHOME.

Hoe doe je de handschoenen aan ?

 1. Neem een handschoen uit de dispenserdoos
 2. Trek de handschoen aan de linker- of rechterhand aan, totdat deze mooi past in de handpalm
 3. Trek de handschoen tot over de pols aan
 4. Herhaal dezelfde procedure voor de andere hand
 5. Vervang je handschoenen zodra je ziet dat ze stuk of vuil zijn
 6. Gebruik minstens 1 paar handschoenen per KLANT, was regelmatig je handen met je wegwerphandschoenen aan.

Hoe trek je de handschoenen weer uit?

 1. Neem de buitenkant van de handschoen en vermijdt daarbij contact met de huid
 2. Trek de handschoen binnenstebuiten uit.
 3. Vouw de uitgetrokken handschoen tot een prop en hou deze vast met de gehandschoende hand
 4. Schuif een schone vinger onder de handschoen aan de pols, trek de 2de handschoen uit en wikkel deze rond de vastgehouden prop van de andere handschoen
 5. Gooi zo beide handschoenen in een afgesloten vuilbak
 6. Was je handen

Waarom moet ik een mondmasker dragen, terwijl dat hiervoor niet moest?

Naarmate bepaalde maatregelen worden versoepeld, zullen mensen opnieuw in contact komen met elkaar. Het is dus heel belangrijk dat we voorkomen dat de epidemie een nieuwe piek bereikt.

De meest effectieve maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan zijn regelmatig je handen wassen en een fysieke afstand van 1,5 meter houden van andere personen. Dit blijft zo. De aanbeveling om een mondmasker te dragen bij deze nieuwe fase is een aanvulling op eerdere richtlijnen.

Wat als een KLANT zich niet aan de regels van sociale afstand houdt?

Bespreek dit met de KLANT. Indien dit probleem zich herhaalt of blijvend is, contacteer het kantoor. De kantoormedewerker bespreekt dit met de KLANT, indien dit niet helpt, mag er niet verder gewerkt worden.

Wat als een KLANT niet heeft gezorgd voor voldoende propere poetsdoeken?

Bespreek dit met de KLANT. Indien dit probleem zich herhaalt of blijvend is, contacteer het kantoor. De kantoormedewerker bespreekt dit met de KLANT, indien dit niet helpt, mag er niet verder gewerkt worden.

In welke situatie moet ik vanaf 4 mei een mondmasker dragen?

Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer voor reizigers ouder dan 12 jaar. Deze verplichting geldt ook als je alleen in de bus/tram/trein zit. Een mondmasker zorgt er namelijk ook voor dat je minder kans hebt om een oppervlak, dat door veel mensen wordt aangeraakt, te besmetten.

Ben ik verplicht om een mondmasker te dragen?

Het dragen van een mondmasker is sterk aanbevolen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer, voor reizigers ouder dan 12 jaar. Je draagt het mondmasker vanaf dat je het station of de halte betreedt.

Welke bescherming biedt een mondmasker?

Het dragen van een stoffen mondmasker doe je in de eerste plaats niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen.

Omgekeerd ben jij ook beschermd als anderen rond jou een mondmasker dragen

Hoe lang kan ik een mondmasker dragen voor ik het moet veranderen?

Het mondmasker moet elke 8u worden vervangen of elke 4 uur als het gaat om intensief gebruik of wanneer het nat of zichtbaar vies wordt. Het mondmasker moet na elk gebruik gewassen worden op 60° en wordt ook best gestreken. Strijken ontsmet het mondmasker nogmaals.

Hoe bewaar je het mondmasker?

Laat je mondmasker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats voor je propere maskers en bewaar je gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast. Raak het propere mondmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant aan. Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je voeding te besmetten.

Hoe moet ik het mondmasker opzetten of afdoen?

Voor dat je het mondmasker opzet, was je grondig je handen.

Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.

Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed bevestigd zijn aan de zijkanten.

Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bindt het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.

Kan ik een sjaal of bandana gebruiken in plaats van een mondmasker?

Een mondmasker dat gemaakt is volgens verschillende specificaties is beter aangepast dan een sjaal of bandana, maar indien het niet mogelijk is om een mondmasker te verkrijgen kan een sjaal of bandana ook gebruikt worden. Dit op voorwaarde dat er minstens 2 lagen stof je gezicht bedekken en dat je de stoffen kan wassen op 60°C na ieder gebruik.

Wat moet ik doen als ik moet hoesten of niezen in het mondmasker?

Je mag hoesten in het masker.

Als je moet niezen:

 • doe bij voorkeur eerst het masker af
 • nies in een papieren zakdoek die je daarna weggooit
 • zet het masker weer op na het wassen van je handen

Je moet het mondmasker in elk geval uitdoen als het nat of vuil is.

Hoe was je een stoffen masker?

Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik, veranderd worden of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt.

Het mondmasker moet na elk gebruik gewassen worden.

Het mondmasker moet gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was of het kan gekookt worden in een kookpot dat enkel gebruikt wordt voor deze handeling. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.

Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig je handen.

Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken.

Wanneer moet ik mijn handen wassen?

 • als je bij je KLANT aankomt
 • na het toilet gebruik
 • na het verversen van de lakens
 • na het leegmaken van de vuilbakken
 • na het eten
 • als je naar huis gaat
 • na het niezen en hoesten

Hoe droog ik mijn handen af?

Droog je handen met:

 • Papieren doekjes
 • keukenrol
 • een schone handdoek, die jij enkel gebruikt en na het werk in de was gooit

Veelgestelde vragen – Overige categorieën

Vragen over huishoudhulp

Een huishoudhulp mag bij je thuis komen poetsen en strijken. Maar wist je dat er nog andere toegelaten activiteiten zijn? Heb je interesse in huishoudhulp maar heb je hierover toch een aantal praktische vragen? Lees hier het antwoord op vragen die vaak worden gesteld.

Vragen over dienstencheques

Dankzij dienstencheques kan je voordelig van huishoudhulp genieten. Wist je dat dienstencheques fiscaal aftrekbaar zijn? Er bestaan papieren dienstencheques, maar elektronische dienstencheques zijn veel gebruiksvriendelijker.